Fitxes descriptives de les activitats

NIVELL Educació Primària Educació Secundària Adults
Unitat didàctica Activitat Cicle Inicial Cicle Mitjà Cicle Superior ESO-ESPO  
Aigua Xerrada   aiguaDXEP aiguaDXEP aiguaDXES aiguaDXES
Sortida de camp aiguaDSEP aiguaDSEP aiguaDSEP aiguaDSES aiguaDSES
Treball d'aula aiguaDAEP aiguaDAEP aiguaDAEP aiguaDAES aiguaDAES
Residus Xerrada   residusDXEP residusDXEP residusDXES residusDXES
Visita deixalleria residusDVEP residusDVEP residusDVEP residusDVES residusDVES
Taller "Operació a bossa oberta"   residusDTEP1 residusDTEP1 residusDTES1 residusDTES1
Taller "Veig, vull, però trio"     residusDTEP2 residusDTES2 residusDTES2
Treball d'aula residusDAEP residusDAEP residusDAEP residusDAES residusDAES
Aire Xerrada       aireDXES aireDXES
Treball d'aula       aireDAES aireDAES
Territori Xerrada   territoriDXEP territoriDXEP territoriDXES territoriDXES
Sortida de camp   territoriDSEP territoriDSEP territoriDSES territoriDSES
Treball d'aula territoriDAEP territoriDAEP territoriDAES territoriDAES
Energia Xerrada       energiaDXES energiaDXES
Taller-demostració     energiaDTES energiaDTES
Treball d'aula       energiaDAES energiaDAES
Crèdit de síntesi Xerrada       CreditDES  
Treball d'aula        
Fòrum